คณะผู้บริหาร

นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

นายมนตรี เดชรักษา
ช่วยราชการ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี