กศจ.
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
การดำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคล
การดำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคล