ภาพข่าวเล่าเรื่อง
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 -2570 ประจำเดือน
กิจกรรม ศธ.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม “Big Cleaning Day” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ การประกวดผลงานวิจัย รูปแบบนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี
นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ร่วมแสดงความยินดีและมอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (กศจ.) ครั้งที่ 1/2564
ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒