แผนที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
แผนที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
138/34 หมู่ 2 ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110